تنقلات

تغذیه سالم یکی از مهم ترین برنامه های غذایی هر فرد برای داشتن زندگی سالم است.امروزه مواد غذایی چرب،فست فود ها،چربی های مضر و… نگرانی هایی برای خانواده ها در رابطه با تغذیه کودکان ایجاد کرده است.

با توجه اینکه هردانش آموز حدود 6 الی 8 ساعت وقت خود را در مدرسه می گذراند. به تامین ویتامین ها وانرژِی از دست رفته در این تایم نیازدارد تا انها را بازیابی کند.تنقلات فقط برای کودکان نیز هرکسی برای ادامه روز خود نیاز به انرژی دارد که می تواند از تنقلات استفاده کند.

به جرئت می توان گفت که کشمشی یکی از بهترین سای های فروش تنقلات در ایران می باشد.

این فروشگاه انواع تنقلات مانند تخمه، مغز بادام، مغز پسته، کشمش و مغز فندق را به فروش میرساند.