پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی یکی از پسته‌های عالی و خوشمزه است. این نوع پسته یکی از محبوب‌ترین انواع پسته‌ای است که در ایران تولید می‌شود دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می‌باشد، بنابراین پسته احمد آقایی در بیشتر مناطق با شرایط آب و هوایی مناسب می‌تواند به سادگی برداشت شود.
درخت پسته احمد آقایی در اوایل تیرماه (10 تیر) بارور می‌شود و می توان آن را حدود 20 شهریور برداشت کرد این نوع پسته ظاهری کشیده دارد و مغز آن بنفش و پوسته استخوانی آن بسیار روشن است.
رسیدن پسته های احمد اقایی معمولاً از بالا شروع می‌شود و درصد بالایی از خوشه‌های این نوع پسته وجود دارد که با ضربات معمولی به تنه درخت پایین نمی‌افتد.
پسته احمد آقایی در سایزهای (انس) 22/24 ، 24/26 ، 26/28 و 28/30 عرضه می‌شود که سایز 20/22 به مقدار کمی در دسترس است.
پسته احمد آقایی از پسته فندقی کشیده‌تر و بزرگ‌تر است و طعم فوق‌العاده‌ای دارد و از نظر طعم از خوشمزه‌ترین نمونه های پسته است و این نوع پسته به دلیل پیوند مطلوبی که دارد، رایج‌ترین و پرکاربردترین نوع پسته است.

🔴ویژگی‌های درخت:

همانطور که گفته شد ، پسته احمد آقایی دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده است. ارتفاع درخت آن 309 سانتی‌متر (ارتفاع متوسط) و عرض شاخ و برگ درخت 394 سانتی‌متر (عرض زیاد) می‌باشد.

🔴گلدهی:

تاریخ گلدهی پسته احمد آقایی 22 فروردین و مرحله تمام گل آن 28 فروردین و مدت زمان دوره گلدهی 13 روز است.

🔴ویژگی‌های برگ:

درصد برگ‌های ساده 5/12٪ (زیاد)، درصد برگ‌های سه برگچه‌ای 25/61٪ (زیاد)، درصد برگ‌های چهار برگچه‌ای 5/7٪ (پایین)، درصد برگ‌های پنج برگچه‌ای 75/18٪ (متوسط) است.در این نوع پسته طول برگ 8/136 میلی‌متر (کم)، عرض برگ 4/133 میلی‌متر (کم)، طول برگ پایانه 83/83 میلی‌متر (متوسط)، عرض برگ پایانه 3/50 میلی‌متر (کم)، طول برگچه انتهایی 42/42 میلی‌متر (متوسط) است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه‌های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی نیزه‌ای پهن می‌باشد.

🔴خوشه میوه پسته احمد آقایی :

طول خوشه میوه در این نوع پسته 21/12 سانتی‌متر (متوسط) و عرض 9 سانتی‌متر (کم)، قطر دم خوشه 19/7 میلی متر (کم) ،تعداد شاخه های اولیه به طور متوسط 4/9 (کم) تعداد شاخه‌های ثانویه روی اولین شاخه‌های اولیه 8/0 (کم) است خوشه‌های آن نازک و در حالت تر دارای ۰۲/۵۶ گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه 15/15 گرم (بالاترین) است و بیش‌ترین تعداد پسته‌های خندان (29/34) ، درصد پسته‌های خندان 8/74٪ (زیاد) ، درصد پسته دهان بسته 7/6٪ (کم) ، درصد پسته‌های پوک با پوست (1/15٪) .این نوع دارای پسته‌های درشت خندان با انس 25 است.

🔴میوه پسته احمد آقایی:

نوک پوست سبز، رنگ پوست سبز و هنگام رسیدن میوه قرمز روشن است. وزن میوه تازه با پوست سبز 56/89 گرم (زیاد)، وزن پوست سبز 11/22 (بالاترین وزن پوست سبز در بین انواع پسته)، طول پسته خشک 48/20 میلی‌متر (زیاد)، عرض پسته خشک 62/12 میلی‌متر (زیاد) می‌باشد. موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی فقط در قسمت پشتی و شکمی مساوی است. شکل پسته مستطیلی است. درجه خندانی بالا (56/0 میلی‌متر)، وزن خشک مغز 66/0 گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز 3/39٪، بافت پوست سبز آبدار، رنگ مغز ارغوانی، رنگ زمینه مغز سبز روشن، رسیدن میوه از نوک شروع می‌شود و رنگ پوست استخوانی بسیار روشن است.

احمد آقایی

مشاهده همه 2 نتیجه

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی یکی از پسته‌های عالی و خوشمزه است. این نوع پسته یکی از محبوب‌ترین انواع پسته‌ای است که در ایران تولید می‌شود دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می‌باشد، بنابراین پسته احمد آقایی در بیشتر مناطق با شرایط آب و هوایی مناسب می‌تواند به سادگی برداشت شود. درخت پسته احمد آقایی در اوایل تیرماه (10 تیر) بارور می‌شود و می توان آن را حدود 20 شهریور برداشت کرد این نوع پسته ظاهری کشیده دارد و مغز آن بنفش و پوسته استخوانی آن بسیار روشن است. رسیدن پسته های احمد اقایی معمولاً از بالا شروع می‌شود و درصد بالایی از خوشه‌های این نوع پسته وجود دارد که با ضربات معمولی به تنه درخت پایین نمی‌افتد. پسته احمد آقایی در سایزهای (انس) 22/24 ، 24/26 ، 26/28 و 28/30 عرضه می‌شود که سایز 20/22 به مقدار کمی در دسترس است. پسته احمد آقایی از پسته فندقی کشیده‌تر و بزرگ‌تر است و طعم فوق‌العاده‌ای دارد و از نظر طعم از خوشمزه‌ترین نمونه های پسته است و این نوع پسته به دلیل پیوند مطلوبی که دارد، رایج‌ترین و پرکاربردترین نوع پسته است.

🔴ویژگی‌های درخت:

همانطور که گفته شد ، پسته احمد آقایی دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده است. ارتفاع درخت آن 309 سانتی‌متر (ارتفاع متوسط) و عرض شاخ و برگ درخت 394 سانتی‌متر (عرض زیاد) می‌باشد.

🔴گلدهی:

تاریخ گلدهی پسته احمد آقایی 22 فروردین و مرحله تمام گل آن 28 فروردین و مدت زمان دوره گلدهی 13 روز است.

🔴ویژگی‌های برگ:

درصد برگ‌های ساده 5/12٪ (زیاد)، درصد برگ‌های سه برگچه‌ای 25/61٪ (زیاد)، درصد برگ‌های چهار برگچه‌ای 5/7٪ (پایین)، درصد برگ‌های پنج برگچه‌ای 75/18٪ (متوسط) است.در این نوع پسته طول برگ 8/136 میلی‌متر (کم)، عرض برگ 4/133 میلی‌متر (کم)، طول برگ پایانه 83/83 میلی‌متر (متوسط)، عرض برگ پایانه 3/50 میلی‌متر (کم)، طول برگچه انتهایی 42/42 میلی‌متر (متوسط) است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه‌های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی نیزه‌ای پهن می‌باشد.

🔴خوشه میوه پسته احمد آقایی :

طول خوشه میوه در این نوع پسته 21/12 سانتی‌متر (متوسط) و عرض 9 سانتی‌متر (کم)، قطر دم خوشه 19/7 میلی متر (کم) ،تعداد شاخه های اولیه به طور متوسط 4/9 (کم) تعداد شاخه‌های ثانویه روی اولین شاخه‌های اولیه 8/0 (کم) است خوشه‌های آن نازک و در حالت تر دارای ۰۲/۵۶ گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه 15/15 گرم (بالاترین) است و بیش‌ترین تعداد پسته‌های خندان (29/34) ، درصد پسته‌های خندان 8/74٪ (زیاد) ، درصد پسته دهان بسته 7/6٪ (کم) ، درصد پسته‌های پوک با پوست (1/15٪) .این نوع دارای پسته‌های درشت خندان با انس 25 است.

🔴میوه پسته احمد آقایی:

نوک پوست سبز، رنگ پوست سبز و هنگام رسیدن میوه قرمز روشن است. وزن میوه تازه با پوست سبز 56/89 گرم (زیاد)، وزن پوست سبز 11/22 (بالاترین وزن پوست سبز در بین انواع پسته)، طول پسته خشک 48/20 میلی‌متر (زیاد)، عرض پسته خشک 62/12 میلی‌متر (زیاد) می‌باشد. موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی فقط در قسمت پشتی و شکمی مساوی است. شکل پسته مستطیلی است. درجه خندانی بالا (56/0 میلی‌متر)، وزن خشک مغز 66/0 گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز 3/39٪، بافت پوست سبز آبدار، رنگ مغز ارغوانی، رنگ زمینه مغز سبز روشن، رسیدن میوه از نوک شروع می‌شود و رنگ پوست استخوانی بسیار روشن است.