شکل ظاهری پسته اکبری

پسته اکبری از نظر شکل ظاهری بلند و کشیده و یکی از بهترین ارقام پسته ایرانی است. پسته اکبری به دلیل داشتن مغز بزرگ و کشیده در بازارهای جهانی به نام Long pistachios( پسته فوق‌العاده بلند) شناخته می‌شود و از مهم‌ترین ارقام موجود در زمینه تهیه ی آجیل‌های لوکس است.
رنگ پوست پسته اکبری سبز و به هنگام رسیدن قرمز است.رنگ رویی مغز بنفش قهوه‌ای و رنگ زیرین مغز این نوع پسته زردپسته ای است. زمان خوشه بندی20 تیر و زمان رسیدن کامل پسته اکبری اواخر شهریور ماه است.(پسته اکبری دیررس است) این نوع پسته دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می‌باشد.

انس پسته اکبری

انواع پسته اکبری با بازدهی خوب و با انس 20/22 ، 22-24 و 24/26 ،و همچنین انس 18/20 نیز در مقادیر اندک موجود است.
پسته اکبری به اکبر تاج معروف است. بنیانگذار این نوع پسته مرحوم آقای اکبرآبادی بسنجیده است به همین دلیل آن را پسته اکبرآبادی نیز می نامند. بهترین نوع پسته اکبری کاملا خندان و با انس پایین است.
تولید این نوع پسته به طور عمده برای ایران است به طوری که تنها تولیدکننده بزرگ آن ایران می باشد.این نوع پسته به سختی قادر به دریافت گواهینامه‌های معتبر استاندارد اتحادیه اروپا است.زیرا مهم‌ترین مسئله برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استانداردهای بهداشتی است ومهم‌ترین آن گواهی آفلاتوکسین است و از آنجا که پسته اکبری دیر تر از انواع دیگر برداشت میشود و زمان بیشتری روی درخت می ماند، بیشتر آفات آفلاتوکسین توسط این نوع پسته جذب می‌شود.با این وجود، صادرات آن گزینه بسیار مناسبی برای بازارهای کشورهای عربی و هند است.

کیفیت پسته اکبری

به طور معمول برای کیفیت پسته اکبری می توان سه درجه تعیین کرد:
درجه‌ یک یا خندان طبیعی : این نوع پسته اکبری به‌صورت صد در صد طبیعی و بر روی درخت خندان می‌شود.معمولاً با انس های 18 تا 28 یافت می‌شود.
درجه 2 یا مخلوط خندان و ابخندان : این نوع پسته اکبری اغلب از مخلوط پسته خندان طبیعی و آبخندان به دست می‌آید. کیفیت متوسط و همچنین قیمت متوسطی هم دارد. این محصول معمولاً به همه‌ی کشورها صادر می‌شود.
درجه سه یا آبخندان: این نوع پسته درواقع همان پسته اکبری دهان بسته است که به روش مکانیکی بعد از برداشت خندان شده است کیفیت این نوع پسته کم‌تر است و درنتیجه قیمت بسیار ارزان‌تری دارد.عراق و روسیه مصرف کنندگان عمده‌ی این نوع پسته هستند.
پسته اکبری به آسانی حاصل نمی شود.دست‌های بسیار، کارگران فصلی و دائمی از شهرهای مختلف به کار گرفته می شوند تا پسته‌ با این‌همه رنج، زحمت و عشق به بار ‌نشیند. بازهم راهی طولانی در پیش است تا پسته مهمان خانه‌های شما شود. این قصه پسته اکبری بود، پسته‌ای که مهمان شادی‌های شماست.

اکبری

مشاهده همه 2 نتیجه

شکل ظاهری پسته اکبری

پسته اکبری از نظر شکل ظاهری بلند و کشیده و یکی از بهترین ارقام پسته ایرانی است. پسته اکبری به دلیل داشتن مغز بزرگ و کشیده در بازارهای جهانی به نام Long pistachios( پسته فوق‌العاده بلند) شناخته می‌شود و از مهم‌ترین ارقام موجود در زمینه تهیه ی آجیل‌های لوکس است. رنگ پوست پسته اکبری سبز و به هنگام رسیدن قرمز است.رنگ رویی مغز بنفش قهوه‌ای و رنگ زیرین مغز این نوع پسته زردپسته ای است. زمان خوشه بندی20 تیر و زمان رسیدن کامل پسته اکبری اواخر شهریور ماه است.(پسته اکبری دیررس است) این نوع پسته دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می‌باشد.

انس پسته اکبری

انواع پسته اکبری با بازدهی خوب و با انس 20/22 ، 22-24 و 24/26 ،و همچنین انس 18/20 نیز در مقادیر اندک موجود است. پسته اکبری به اکبر تاج معروف است. بنیانگذار این نوع پسته مرحوم آقای اکبرآبادی بسنجیده است به همین دلیل آن را پسته اکبرآبادی نیز می نامند. بهترین نوع پسته اکبری کاملا خندان و با انس پایین است. تولید این نوع پسته به طور عمده برای ایران است به طوری که تنها تولیدکننده بزرگ آن ایران می باشد.این نوع پسته به سختی قادر به دریافت گواهینامه‌های معتبر استاندارد اتحادیه اروپا است.زیرا مهم‌ترین مسئله برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استانداردهای بهداشتی است ومهم‌ترین آن گواهی آفلاتوکسین است و از آنجا که پسته اکبری دیر تر از انواع دیگر برداشت میشود و زمان بیشتری روی درخت می ماند، بیشتر آفات آفلاتوکسین توسط این نوع پسته جذب می‌شود.با این وجود، صادرات آن گزینه بسیار مناسبی برای بازارهای کشورهای عربی و هند است.

کیفیت پسته اکبری

به طور معمول برای کیفیت پسته اکبری می توان سه درجه تعیین کرد: • درجه‌ یک یا خندان طبیعی : این نوع پسته اکبری به‌صورت صد در صد طبیعی و بر روی درخت خندان می‌شود.معمولاً با انس های 18 تا 28 یافت می‌شود. • درجه 2 یا مخلوط خندان و ابخندان : این نوع پسته اکبری اغلب از مخلوط پسته خندان طبیعی و آبخندان به دست می‌آید. کیفیت متوسط و همچنین قیمت متوسطی هم دارد. این محصول معمولاً به همه‌ی کشورها صادر می‌شود. • درجه سه یا آبخندان: این نوع پسته درواقع همان پسته اکبری دهان بسته است که به روش مکانیکی بعد از برداشت خندان شده است کیفیت این نوع پسته کم‌تر است و درنتیجه قیمت بسیار ارزان‌تری دارد.عراق و روسیه مصرف کنندگان عمده‌ی این نوع پسته هستند. پسته اکبری به آسانی حاصل نمی شود.دست‌های بسیار، کارگران فصلی و دائمی از شهرهای مختلف به کار گرفته می شوند تا پسته‌ با این‌همه رنج، زحمت و عشق به بار ‌نشیند. بازهم راهی طولانی در پیش است تا پسته مهمان خانه‌های شما شود. این قصه پسته اکبری بود، پسته‌ای که مهمان شادی‌های شماست.